pigmente/acryl/kohle auf   leinen 2011
  


  100/80